Các Loại Gỗ

Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu

Gỗ sến Mukulugu

Gỗ Sến Mukulugu  

Xem chi tiết
Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001

Cẩm Nam Phi - Code: 2001

Gỗ Cẩm Nam Phi, Loại kính lớn   

Xem chi tiết
Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia

Gỗ cẩm vàng - Afromosia

Gỗ Cẩm Vàng Afromosia - Congo

Xem chi tiết
Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP

Gỗ hương EKOP

Gỗ Hương xám Ekop kính lớn 

Xem chi tiết
Gỗ Cẩm hồng Kotali Gỗ Cẩm hồng Kotali Gỗ Cẩm hồng Kotali Gỗ Cẩm hồng Kotali

Gỗ Cẩm hồng Kotali

Gỗ Cẩm Hồng Kotali

Xem chi tiết
Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia

Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia

Gỗ Tử đàn Mukula. Xuất xứ: Zambia. Hàng uý hiếm, có Cites.  

Xem chi tiết
Hotline tư vấn: +84966551267
Zalo
whatsapp
+84966551267