Gõ Jatoba Peru

Gỗ gõ Jotoba Peru ( Nam Mỹ)

Xẻ vuông.

Khổ rộng từ 30- 60cm.

Dài 250 - 350cm.

 

 

 

Hotline tư vấn:
Zalo
whatsapp