Gỗ Tử Đàn Mukula - Zambia

Gỗ Tử đàn Mukula.

Xuất xứ: Zambia.

Hàng uý hiếm, có Cites.

 

 

Gỗ Tử đàn Mukula.

Xuất xứ: Zambia.

Hàng uý hiếm, có Cites.

Là loại  gỗ  được  sử dụng làm các vật phẩm tâm linh, trang  sức có  giá  trị  cao, 

 

 

 

 

 

 

Hotline tư vấn:
Zalo
whatsapp