Nhà gỗ - nhà cột gỗ đẹp

Nhà Gỗ, Nhà cột. 

Nhà gỗ đang được làm ngày một nhiều như một xu thế tất yếu của ngững người muốn sở hữu căn nhà không chỉ để ở,'

Nhà gỗ được thiết kế và xâu dựng như nào:

Những loại gỗ nào phù hợp được lựa chọn để làm nhà gỗ, nhà cột gỗ.

Gỗ lim làm nhà cột, 

Gỗ Lim xanh làm nhà cột,

Gỗ Căm xe làm nhà cột,

Gỗ Cẩm trắc  Paorosa làm nhà cột.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline tư vấn:
Zalo
whatsapp