Sản phẩm

Hương Padouk xẻ tấm Hương Padouk xẻ tấm Hương Padouk xẻ tấm Hương Padouk xẻ tấm

Hương Padouk xẻ tấm

Hương đỏ Padouk xẻ bổ nhống

Xem chi tiết
Gỗ hương vàng Senya Gỗ hương vàng Senya Gỗ hương vàng Senya Gỗ hương vàng Senya

Gỗ hương vàng Senya

Gỗ Hương Vàng Senya

Xem chi tiết
Gỗ óc chó ( Walnut ) bắc Mỹ Gỗ óc chó ( Walnut ) bắc Mỹ Gỗ óc chó ( Walnut ) bắc Mỹ Gỗ óc chó ( Walnut ) bắc Mỹ

Gỗ óc chó ( Walnut ) bắc Mỹ

Gỗ óc chó Walnut bắc Mỹ, Dạng tròn. Kính từ: 30-60cm.  

Xem chi tiết
Gỗ Óc Chó (Walnut) - Peru Gỗ Óc Chó (Walnut) - Peru Gỗ Óc Chó (Walnut) - Peru Gỗ Óc Chó (Walnut) - Peru

Gỗ Óc Chó (Walnut) - Peru

Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Peru. hàng xẻ phách dài tới 3m.

Xem chi tiết
Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu Gỗ sến Mukulugu

Gỗ sến Mukulugu

Gỗ Sến Mukulugu  

Xem chi tiết
Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001 Cẩm Nam Phi - Code: 2001

Cẩm Nam Phi - Code: 2001

Gỗ Cẩm Nam Phi, Loại kính lớn   

Xem chi tiết
Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia Gỗ cẩm vàng - Afromosia

Gỗ cẩm vàng - Afromosia

Gỗ Cẩm Vàng Afromosia - Congo

Xem chi tiết
Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP Gỗ hương EKOP

Gỗ hương EKOP

Gỗ Hương xám Ekop kính lớn 

Xem chi tiết
Hotline tư vấn:
Zalo
whatsapp